Nočné bdenie s pustovníčkou

V sobotu 04. septembra 2021 bude v Kaplnke sv. Rozálie eucharistická adorácia od 19:00 do 22:00 hod. Pozývame Vás do ústrania na stretnutie s Pánom v tichej adorácii.

Kaplnku sv. Rozálie viac ako sto rokov spravovali pustovníci, ktorí v blízkej pustovni sv. Ladislava viedli tichý život v modlitbe a pokání. Títo svätí muži boli pochovaní v blízkosti kaplnky, no žiaľ ich hroby sa nám nezachovali z dôvodu arogancie bývalých správ cintorína totalitného i po-totalitného režimu. Pustovnícky duch a duch modlitby či pokánia však aj naďalej v kaplnke pretrváva, a to aj preto, lebo je zasvätená sv. Rozálii – pustovníčke. Areál Cintorína sv. Rozálie bude v sobotu večer otvorený do 22:00 a hlavné komunikácie od brány až ku kaplnke budú osvetlené lampášmi.