3. výročie blahorečenia Anky

Duchovní otcovia farnosti a Domčeka vo Vysokej nad Uhom vás spolu s mladými z Domčeka pozývajú na oslavy 3. výročia blahorečenia Anky Kolesárovej, a to v nedeľu 29. augusta vo Vysokej nad Uhom. Mottom tohtoročných osláv bude „Svätá rodina pomáha žiť svätosť.“, podľa Ankiných posledných slov pred svojou smrťou, kedy zvolala svätú rodinu: „Ježiš, Mária, Jozef“. Blahoslavená Anka tak upriamila našu pozornosť na svätú rodinu a aktuálne motto osláv chce poukázať práve na potrebu svätosti v rodinách; svätá rodina chráni rodiny a pomáha žiť svätosť.

Ako si mnohí z nás iste spomínajú, Anka bola blahorečená práve na území našej farnosti, na Štadióne Lokomotíva v Košiciach 01. septembra 2018, kde sa o niekoľko dní uskutoční aj národné stretnutie mladých so Svätým Otcom Františkom. Heslo pápežovej návštevy sa nesie v podobnom duchu ako motto osláv blahorečenia-  „S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom.“

Program začína o 9:15 hod modlitbou posvätného ruženca. Nasleduje svätá omša o 10.00 hod, ktorú celebruje dp. Anton Matina, dekan zo Sobraniec. Program pokračuje o 13:00 hod pásmom slova a svedectiev. Hudobným hosťom bude speváčka Monika Kandráčová. V závere programu je plánovaná adorácia a modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu. Prežime aj takto duchovnú prípravu na stretnutie so Svätým Otcom Františkom.
Blahoslavená Anka Kolesárová, oroduj za nás!