Večeradlo s Pannou Máriou

Ružencové bratstvo našej farnosti pozýva svojich členov a všetkých ctiteľov Panny Márie na najbližšiu modlitbu večeradla. Uskutoční sa vo farskom kostole v sobotu 07. augusta o 17.00 hod.