Svätá omša za zosnulých

V prvú augustovú nedeľu Vás opäť pozývame na slávenie svätej omše za zosnulých, ktorá bude v Kaplnke sv. Rozálie. Budeme ju obetovať za spásu duší zosnulých členov farnosti, pochovaných na Cintoríne sv. Rozálie, ale takisto za každého zosnulého, na ktorého si prítomní veriaci pri slávení bohoslužby zvlášť spomenú. Svätá omša začína o 15.15 hod, pred jej začiatkom sa veriaci modlia Korunku Božieho milosrdenstva.