Zmena pôsobenia duchovných otcov

Od 01. júla 2021 bude v našej farnosti pôsobiť nový pán kaplán Mgr. Michal Bodnár. Doterajšie miesto jeho pôsobenia bolo vo Farnosti sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou.

Prvú svätú omšu vo farskom kostole bude slúžiť spolu s našim pánom farárom JCDr. Marekom Ondrejom vo štvrtok 01. júla o 18.00 hod.

Duchovný otec Mgr. Blažej Revický, ktorý bol kaplánom v našej farnosti uplynulý rok, odchádza od 01.júla 2021 do Farnosti sv. Martina v Kapušanoch pri Prešove.