Adorácia na prvý piatok

V prvý piatok v mesiaci, 02. júla, vás opäť pozývame k modlitbe a stíšeniu sa pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Eucharistická poklona bude vo farskom kostole od 9.00 – 15.30 hod.