Deň otcov

Tohtoročné motto Dňa rodiny znelo „Otec nablízku“. Tretia júnová nedeľa patrí spomienke na všetkých otcov, ktorí stoja či stáli pri svojich deťoch deň čo deň. Ak je otec nablízku, nielen fyzicky, ale aj srdcom a duchom, dieťa rastie v istote, bezpečí a sebadôvere, získava od otca nevyhnutnú výbavu, s ktorou sa stáva zrelým, zodpovedným a dobrým človekom. Ak je pre nich svedectvom živej a silnej viery, odovzdáva im neoceniteľný dar na celý život.

Drahí otcovia, patrí vám dnes úprimná vďaka za to, že ste svojim deťom nablízku. Nech je vám vzorom v láske sám Nebeský Otec a nech bohato odmení vašu každodennú starostlivosť o dobro vašich detí a rodín, nech vás požehnáva a posilňuje darmi Ducha Svätého. Vyprosujeme vám aj pomoc, silu a ochranu od sv. Jozefa, patróna otcov, aby vás smelo viedol vašou otcovskou rolou.

Ako členovia Cirkvi máme však aj svojich duchovných otcov, našich kňazov. Preto aj vám, naši drahí duchovní otcovia, chceme vyjadriť úprimnú vďaku, že sa s láskou staráte o to, aby sme rástli vo viere. Za to, že môžeme cez vás spoznávať dobrotu nášho Nebeského Otca, že prinášate povzbudenie a dodávate odvahu, keď je ťažko. Nech je vám Pán stále nablízku!