15. výročie kňazskej vysviacky nášho duchovného otca Mareka

Milý otec Marek,


   pri príležitosti výročia Vašej vysviacky Vám chceme poďakovať za Vašu prítomnosť tu, v našej farnosti. Pred pätnástimi rokmi ste dostali dar služby. Dar, ktorý ste za tie roky bezpochyby s Vám príznačným veľkým zápalom zveľaďovali modlitbou, ale aj štúdiom a poznávaním seba a sveta. Dar kňazstva so sebou prináša poznanie pokory, obety, odriekania, ale aj náruč bezprostrednej Božej milosti, nádeje a pokoja. My tento dar skrz Vašu prítomnosť medzi nami žijeme. Prinášate ho v podobe úsmevu, v podobe múdrych slov na homíliach, v podobe Vašej túžby zveľadiť našu farnosť.

Ďakujeme Vám za to, že vnímate potreby farnosti ako celku, ale aj za to, že Vám nie sú ľahostajné príbehy nás, ako jednotlivcov.  Želáme Vám preto z celého srdca, aby ste tento dar, v múdrosti srdca vedeného Božou láskou, dokázali aj naďalej rozvíjať. V modlitbe na Vás myslia    

                                               Vaši farníci