Biskupi Slovenska rušia dišpenz

Konferencia biskupov Slovenska na plenárnom zasadaní v Badíne v dňoch 15. a 16. júna 2021 rozhodla, že všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sviatkoch stratí platnosť 30. júna 2021.

Slovenskí katolícki biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. Mediálne prenosy liturgií poskytli vzácnu pomoc v pandemických časoch, nemôžu však natrvalo nahradiť osobnú prítomnosť na liturgii. Bolo by nesprávne, keby sme si na slávenia pred obrazovkami zvykli alebo sme ich pokladali za plnohodnotnú alternatívu.

Povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia.

zdroj: tkkbs.sk