Svätá omša za život

Košická sv. omša za život pred letnou prestávkou bude osobitne venovaná bezdetným manželom. Naším hosťom bude o. Ján Szakala, gréckokatolícky kňaz, ktorý pôsobí vo vojenskom ordinariáte. Ponúkne nám pohľad na bezdetnosť, osvetlený evanjeliovým posolstvom i vlastnou skúsenosťou. Sv. omša sa bude sláviť v jezuitskom kostole v Košiciach, 24. júna 2021 o 16:30 hod. Je to zároveň deň, kedy slávime narodenie Jána Krstiteľa z Alžbety, o ktorej hovorili, že je neplodná. Po skončení budú kňazi k dispozícii na uzdravujúcu modlitbu nad bezdetnými manželmi. Stále je možnosť sledovať aj priamy prenos na Fb stránke @kosicezazivot.