Jún – mesiac Božského srdca

Mesiac jún je zasvätený úcte k Najsvätejšiemu srdcu Pána Ježiša. Pozývame Vás preto ku každodennej modlitbe Litánií k Božskému srdcu.

Úcta k Ježišovmu Srdcu vyplýva z úcty k trpiacemu Ježišovi na kríži a z úcty k Eucharistii, v ktorej Pán sprítomňuje svoju obetu a zároveň je v nej prítomný aj s oslávenými ranami svojho umučenia. Jej základy nachádzame už vo Svätom písme: „Jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda“ (Jn 9,34).

Na prvé piatky v mesiaci sa konajú verejné pobožnosti na odčinenie urážok ľudí spáchaných voči Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. 

Pán Ježiš cez sv. Margitu Mária Alacoque dáva 12 prísľubov tým, ktorí zbožne uctievajú Jeho Srdce:

 1. Dám im všetky milosti potrebné ich stavu.
 2. Ich rodinám udelím pokoj.
 3. Vo všetkých protivenstvách ich poteším.
 4. V živote, ale najmä pri smrti, im budem istou ochranou.
 5. Každé ich podujatie hojne požehnám.
 6. Hriešnici nájdu v mojom Srdci prameň a nekonečné more milosrdenstva.
 7. Vlažné duše sa stanú horlivými.
 8. Horlivé duše obsiahnu rýchlo veľkú dokonalosť.
 9. Požehnám domy, v ktorých si obraz môjho Srdcia zavesia a uctia.
 10. Kňazom dám milosť, aby obrátili i najzatrvrdlejšie srdcia.
 11. Mená tých, čo túto pobožnosť rozširujú, budú zapísané budú do môjho Srdca a nikdy nebudú z neho vytreté.
 12. „Z prekypujúceho milosrdenstva svojho Srdca sľubujem ti, že jeho všemohúca láska udelí milosť konečného pokánia všetkým tým, ktorí budú prijímať v prvé piatky deväť mesiacov za sebou – že neumrú v mojej nemilosti, ani bez prijatia ich sviatostí; lebo moje Božské Srdce stane sa im bezpečným útulkom v ostatnej chvíli.“

„Vyzývam Vás, drahí bratia a sestry, hľadieť s dôverou na Božské Srdce Ježišovo a často opakovať najmä v tomto mesiaci júni: Najsvätejšie Srdce Ježišovo, v teba dôverujem“ (Ján Pavol II.).

zdroj: modlitba.sk, bozskesrdce.sk