Adorácie v týždni

V našom farskom kostole pokračujú adorácie pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. V pondelky, utorky a piatky od 17.00 hod – 18.00 hod a vo štvrtky pol hodinu po sv. omši.