Sviatok Božieho Tela a Krvi

Vo štvrtok 03. júna slávime prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sväté omše v našom farskom kostole budú o 18.00 hod a 19.00 hod. Pre rezervovanie miesta v chráme je potrebné sa prihlásiť cez našu stránku. V Kaplnke sv. Rozálie bude svätá omša o 16.00 hod, sledovať ju môžete aj online na našom farskom YouTube kanáli. Veriaci, ktorí sa zúčastnia na recitovaní (speve) hymnu Ctíme túto sviatosť slávnu, môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.