Svätá omša za život

Ježiš prejavil záujem o chorých. Preto je veľmi dôležité prihovárať sa za ich uzdravenie. Trpiaci ľudia nemajú moc nad svojou chorobou. Nevedia si pomôcť sami. Modlia sa, no často strácajú nádej. Potrebujú posilu, útechu i trpezlivosť. Nech cítia, že je tu niekto, kto bojuje za nich, keď oni pre svoju slabosť nevládzu.

Vo štvrtok, 27. mája 2021 o 16:30 hod v jezuitskom kostole v Košiciach pri svätej omši za život, chceme prosiť za zdravotne znevýhodnených, chorých. Nech im Boh uľaví v ich bolestiach, trápeniach aj vďaka našej modlitbe. Naším hosťom bude o. Patrik Šarišský, duchovný správca z farnosti Kobyly.

 Po skončení sv. omše kňazi požehnajú chorých. Keďže kapacita kostola zostáva značne obmedzená, naďalej ponúkame aj priamy prenos prostredníctvom facebook-u na konte kosicezazivot.