Buďme tešiteľmi pre svet!

Mať Boha na prvom mieste, žiť prítomnosť, uprednostniť celok pred časťou a stať sa paraklétmi milosrdenstva– to sú výzvy pápeža Františka, ktoré veriacim adresoval v Nedeľu Zoslania Ducha Svätého pri slávnostnej svätej omši v Bazilike sv. Petra. Bohoslužbu slávili spolu s ním členovia Rímskej kúrie, kardináli, biskupi a niekoľko stoviek veriacich.

Svätý Otec vo svojom príhovore poukázal na pôsobenie Ducha Svätého ako tešiteľa, ktorý dáva dokonalú útechu, ktorá nie je prchká ako svetské útechy, ale ktorá prináša pravý pokoj, preniká do vnútra nášho srdca. „Je to Božia nežnosť, ktorá nás nenecháva samých…“ Veriacich povzbudil aj troma radami Ducha Svätého:

Ži prítomnosť“ – nie je lepší čas, ako práve teraz, konať dobro, urobiť zo života dar….Je treba chrániť sa nostalgie a horkosti z minulosti, ale aj neistôt zajtrajška a obáv z budúcnosti.

Hľadaj celok“- Duch nás zakladá ako Cirkev v mnohotvárnej rozmanitosti chariziem, v jednote… Nemáme sa deliť na základe svetonázorov, ale nachádzať jednotu, harmóniu rozmanitosti a svornosť.

Daj Boha pred svoje ja“- musíme samých seba vyprázdniť, aby sme dali priestor Pánovi. Svojimi silami nezachránime ani seba, ani druhých. Iba ako chudobní v duchu sa staneme bohatými na Ducha Svätého.

Homíliu Svätý Otec zakončil modlitbou: „Duchu Svätý, Duch Tešiteľ, utešuj naše srdcia. Urob nás misionármi tvojej  útechy, tešiteľmi milosrdenstva pre svet. Obhajca náš, lahodný hosť duše, učiň nás Božími svedkami dneška, prorokmi jednoty pre Cirkev a ľudstvo, apoštolmi zakorenenými v tvojej milosti, ktorá všetko vytvára a obnovuje. Amen.“

Celý príhovor si môžete prečítať na stránke vaticannews.va.

zdroj, foto: vaticannews.va