Eucharistická adorácia na Turíce

V nedeľu 23. mája, na Turíce, vás pozývame na poslednú online moderovanú adoráciu z nášho farského kostola, ktorá bude o 18:30 hod. Obetujeme ju za odvrátenie pandémie, za uzdravenie našich chorých a za ochranu pred Zlým. Adorácia sa koná bez účasti veriacich, sledovať ju môžete prostredníctvom nášho farského YouTube kanála farnost sv. Ondreja.

Od pondelka 24. mája budú adorácie v riadnom režime v pondelky, utorky, piatky a soboty od 17.00 hod a vo štvrtky po sv. omši do 19.30 hod.