Eucharistická adorácia

V nedeľu 09. mája o 18:30 hod bude z nášho farského kostola vysielaná online moderovaná eucharistická adorácia. Koná sa bez účasti veriacich, sledovať ju budete môcť prostredníctvom nášho farského YouTube kanála farnost sv. Ondreja.