Deň matiek

V dnešnú druhú májovú nedeľu si pripomíname krásny sviatok- Deň matiek. Všetkým našim mamám, starým, prastarým mamám aj krstným mamám chceme preto vysloviť úprimnú vďaku za to, že prijali toto vzácne, nenahraditeľné poslanie materstva. Vyprosujeme vám, nech je vašou každodennou posilou, orodovníčkou a ochrankyňou naša Nebeská mama. Nech vám Pán štedro odmení všetku lásku, obetu, čas a námahu, ktorú prinášate pre svoje deti a rodiny, nech vás požehnáva, aby ste boli požehnaním pre tento svet!