Svätá omša za život

Koncom apríla si pripomíname sv. Giannu B. Mollovú –  patrónku žien v požehnanom stave. Táto matka mala bezpodmienečnú lásku k Bohu i jeho malému stvoreniu. Sú známe jej slová na konci štvrtého tehotenstva: ,,Ak budete musieť rozhodnúť medzi mnou a dieťatkom, neváhajte! Rozhodnite sa pre dieťa, tak si to žiadam, zachráňte dieťa.“  O duchovnej pomoci sv. Gianny svedčia mnohé tehotné mamičky. Vo štvrtok, 29. apríla 2021, pri pravidelnej svätej omši za život sa preto chceme modliť za mamičky v požehnanom stave.

Svätá omša sa bude sláviť v jezuitskom kostole v Košiciach o 16:30 hod. Naším hosťom bude o. Martin Novotný, duchovný správca z farnosti Košice-Pereš. Po skončení sv. omše kňazi požehnajú tehotné mamičky. Keďže kapacita kostola zostáva značne obmedzená, naďalej ponúkame aj priamy prenos prostredníctvom Fb konta @kosicezazivot.