Nedeľa Dobrého pastiera

Stretnutia s niektorými ľuďmi ma ovplyvnili a stali sa pre mňa životne dôležitými. Sú medzi nimi aj kňazi, ktorí mi pomáhajú prekonávať ťažkosti, problémy a bolesti v živote. Sú to kňazi, ktorých si vážim pre ich čestnosť, obetavosť, vernosť.

Poviem to slovami Chiary Lubichovej zakladateľky Hnutia fokoláre, že kňaz „Je to ten, ktorého si Kristus vyvolil, aby bol jeho pokračovaním v čase. Ak kňaz najprv žije to, čo káže, a hovorí až potom, jeho slovo je Kristus a aj sám je druhým Kristom.“

V dôsledku pandémie, ktorá vyvoláva neistotu a strach ohľadom budúcnosti a zmyslu života zmenili sa naše zaužívané, stereotypné formy života. Zakryli sme si tváre, nemôžeme ísť kedykoľvek a kdekoľvek. Aj náš kostol na Podhradovej bol zavretý. Ale naši duchovní otcovia Marek Ondrej, Blažej Revický a Radoslav Lojan neostali nečinní, neuzatvorili sa. Ako dobrí pastieri, neúnavne s obdivuhodnou vynaliezavosťou a láskavosťou hľadali možností ako komunikovať s veriacimi pomocou moderných internetových médií. Vidiac na obrazovke našich kňazov – spolubratov pri oltári, uvedomila som si, že svätá omša vysielaná cez YouTube v našej obývačke nie je „akože“, ale že je sprítomnením v čase na mieste kde sú dvaja, alebo traja v Ježišovom mene.

Drahí naši duchovní otcovia, pri príležitosti Nedele Dobrého pastiera, prijmite naše úprimné poďakovanie za všetku Vašu obetavú činnosť a námahu. Na príhovor svätého Jozefa, patróna univerzálnej Cirkvi, ktorý je vzorom statočnej práce a čnostného života, nech Vás opatruje Pán svojou otcovskou láskou a požehnáva pevným zdravím a Božou milosťou.

S úctou a vďakou

Dáša Fedorková