Umelecká súťaž Dňa rodiny 2021 – Otec nablízku

Fórum kresťanských inštitúcií a Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach pod záštitou predsedu Rady pre rodinu pri KBS arcibiskupa Cyrila Vasiľa vyhlasuje celoslovenskú umeleckú súťaž Dňa rodiny 2021 – OTEC NABLÍZKU.

Téma Dňa rodiny 2021 prepája rok svätého Jozefa a rok Rodiny Amoris Leatitia. Cieľom súťaže je poskytnúť priestor deťom, mladým i dospelým na zamyslenie sa nad dôležitosťou otca v našich životoch. Súťažná forma je už len spôsobom zdieľania vzácnych myšlienok, ktoré v sebe nosíme. Dôležitá je práve samotná tvorba, zastavenie sa a zamyslenie sa nad otcovstvom vo svojom živote. Každý má otca – biologického, duchovného, či v neposlednom rade Nebeského Otca v jeho širokej zmysluplnej nevyhnutej prítomnosti vo všetkých podobách, aké ponúka.

Témy súťaže
• Ako ocko rozosmial mamku.
• V náručí otca a mamy.
• Otec mi dal veľa!
• Akého otca potrebujem?

Formy:
výtvarná, fotografická, audiovizuálna, literárna – poézia alebo – próza

Kategórie: pre deti od 6 rokov a dospelých (neobmedzene)

Uzávierka súťaže:
31. máj 2021

Vyhodnotenie súťaže:
Predpokladaný termín slávnostného vyhodnotenia je na Deň otcov 20. júna 2021.

Viac info a prihlasovací formulár nájdete na https://denrodiny.sk/sutaz/

zdroj a foto: denrodiny.sk