Pápež František o milosrdenstve

V Nedeľu Božieho milosrdenstva 11. apríla 2021 slávil pápež František svätú omšu v Kostole Santo Spirito in Sassia v Ríme, ktorý je Svätyňou Božieho milosrdenstva. Zúčastnili sa jej aj viacerí kňazi- misionári milosrdenstva a osoby blízke práve skúsenosti milosrdenstva- ľudia z rímskych väzníc a nemocníc, vozíčkari, utečenci a prisťahovalci.

Prihovoril sa veľmi peknou, hlbokou homíliou o tom, čo prináša milosrdenstvo do našich životov. Svätý Otec vyzval k prejavovaniu milosrdenstva voči druhým, aby naša viera nebola mŕtva. Pritom zdôraznil, že : „Milosrdný postoj pramení z vedomia, že sme sami boli obdarení pokojom, odpustením a ranami milosrdného Ježiša.“ Dodáva, že veľmi ťažko bude milosrdný ten, kto si neuvedomuje, že sám bol zahrnutý milosrdenstvom. Hovoril i o Ježišových prejavoch milosrdenstva, ktorými zahrnul učeníkov- pokoj, Duch a rany. Úplné znenie príhovoru, aj zostrih zo slávnosti, si môžete pozrieť na stránke vaticannews.va.

zdroj a foto: vaticannews.va