Adorácie pred Eucharistiou

Po veľkonočných sviatkoch pokračujú v našej farnosti moderované adorácie pred Sviatosťou Oltárnou. Pozývame vás stráviť polhodinku so zmŕtvychvstalým Kristom a zjednotiť sa zároveň v modlitbách za odvrátenie epidémie, za ochranu pred Zlom a za našich chorých.

Online prenosy môžete sledovať vo štvrtky a nedele o 18:30 hod na našom farskom YouTube kanáli farnost sv. Ondreja.

Mená chorých, za ktorých chcete prosiť pri týchto adoráciách, môžete poslať na farské tel. číslo/ e-mail.