Bohoslužby od 19. apríla

Veriaci budú môcť od pondelka 19. apríla opäť navštevovať chrámy aj za účelom slávenia svätej omše. Podľa uznesenia vlády zo 16. apríla 2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR (vyhláška 186 a vyhláška 187) je možné slávenie verejných bohoslužieb za stanovených podmienok. Vyhlášky stanovujú pravidlá pre bohoslužby, obrady krstu, cirkevné a civilné obrady sobáša a pohrebu.

Pre účasť na týchto obradoch a bohoslužbách platia nasledovné podmienky:

  • Počet veriacich v kostole nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru. Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.
  • Pri ceste na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, na krst a na bohoslužbu sa nevyžaduje test.
  • Vstup a pobyt v kostole je možný len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami, pri vstupe je potrebné aplikovať dezinfekciu rúk.
  • Dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami.
  • Dodržiavať respiračnú etiketu, zákaz podávania rúk.
  • Obradov sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.


Viac informácií k obnoveniu verejných bohoslužieb nájdete na stránke tkkbs.sk

Zdroj: tkkbs.sk

V našej farnosti je potrebné sa na sväté omše prihlásiť cez on- line registráciu na našej farskej stránke. Bližšie informácie nájdete na tomto odkaze a vo farskom liste Apoštol.