Ekumenický pašiový sprievod

Členovia Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice organizujú už v poradí 27. pašiový sprievod, ktorý sa tradične koná na Veľký piatok. Vzhľadom na pretrvávajúce protiepidemické opatrenia sa tentokrát uskutoční na jednom mieste, v Kresťanskom centre Apoštolskej cirkvi v Košiciach. Zúčastniť sa ho budú môcť veriaci prostredníctvom online prenosu, a to 2. apríla o 13.00 hod. Bohoslužba sa uskutoční v uzavretom priestore bez účasti veriacich.

Téma tohtoročných modlitieb a úvah: Boh je s nami v Ježišovi solidárny

„Bohoslužba jedinečne spája veľkopiatkové obyčaje kráčať v sprievode a symbolicky nasledovať Krista a zároveň čítať zo Svätého písma o utrpení Ježiša Krista a ohlasovať jeho lásku k človeku. Toto napomáha a súčasne i vytvára novú jednotu medzi všetkými kresťanskými cirkvami i s ľuďmi dobrej vôle.“

Link na online prenos tu:

zdroj: ekumenake.rimkat.sk