Krížová cesta na Veľký piatok

Krížovú cestu na Veľký piatok nie je, žiaľ, ani tohto roku možné uskutočniť tak, ako sme mali vo zvyku- spoločnou modlitbou a spevom, zastavujúc sa na jednotlivých zastaveniach ulicami našej farnosti. Môžeme sa však aspoň na diaľku spojiť v modlitbe s našími duchovnými otcami. V doobedňajších hodinách sa budú modliť pobožnosť krížovej cesty za našu farnosť, prechádzajúc okolo našich domovov.

Večer o 21.00 hod vás zároveň pozývame sledovať Krížovú cestu z Ríma so Svätým Otcom Františkom, cez vysielanie RTVS alebo TV Lux. Uskutoční sa pred Vatikánskou bazilikou a tento rok budú Svätého Otca sprevádzať deti z Ríma a skauti z umbrijského mestečka Foligno, ktorí sú zároveň spoluautormi zamyslení k zastaveniam krížovej cesty.

foto: vaticannews.va