Veľkonočné sviatky vo farnosti

Vzhľadom k pretrvávajúcim obmedzeniam sa ani tento rok nebudeme môcť stretnúť na slávení Veľkej noci osobne v chrámoch. Pozývame vás preto zúčastniť sa na slávení Veľkonočného trojdnia a nasledujúcich dní prostredníctvom priamych prenosov sv. omší a obradov z našej farnosti.

Online vysielanie môžete sledovať na našom farskom YouTube kanáli farnost sv. Ondreja nasledovne:

  • Zelený štvrtok / 18.00 hod / farský kostol
  • Veľký piatok / 15.00 hod / farský kostol
  • Biela sobota / 19.30 hod / farský kostol
  • Veľkonočná nedeľa / 10.00 hod / farský kostol
  • Veľkonočný pondelok / 10.00 hod / farský kostol

Bližšie informácie k možnosti individuálnej duchovnej a pastoračnej služby nájdete v aktuálnom čísle farského listu.

Svätá omša za zosnulých farníkov, za pochovaných na Cintoríne sv. Rozálie a za všetkých, na ktorých si v čase slávenia spomenieme, bude vo Veľkonočnú nedeľu o 15.15 hod v Kaplnke sv. Rozálie. Bude bez účasti veriacich.

Pre prebiehajúce dni Veľkého týždňa, ale i ďalšie, vám želáme a vyprosujeme milosť údivu, ku ktorej nás pozval pápež František na Kvetnú nedeľu. Údivu nad tým, akú obeť priniesol Ježiš za nás všetkých, z jediného dôvodu- z nekonečnej lásky k nám. „…Hľaďme na Ukrižovaného a povedzme mu: „Pane, ako veľmi ma miluješ! Ako veľmi som ti vzácny!“ Nechajme sa udiviť Ježišom, aby sme opäť ožili, pretože veľkosť života nespočíva vo vlastnení a v presadení sa, ale v zistení, že sme milovaní. Toto je tá veľkosť života: objaviť, že sme milovaní. A veľkosť života je práve v kráse lásky.“ Svätý Otec František