„Jeho rany nás uzdravili“/6. pôstna kázeň/

V dnešnú Kvetnú nedeľu vás pozývame sledovať poslednú pôstnu kajúcu pobožnosť a kázeň.

V rámci cyklu „Jeho rany nás uzdravili“ sa nám o. Marek prihovorí na tému Odpustenie.

Cyklus pôstnych kázní je venovaný Ježišovmu utrpeniu a uzdravujúcej moci Jeho rán v procese vnútorného uzdravenia.

Pobožnosť bude vysielaná online o 15.00 hod na našom farskom youtube kanáli farnost sv. Ondreja.

Predošlé pôstne kázne sú k dispozícii na farskom kanáli v časti videá.