Eucharistická adorácia -online

V nedeľu 28. marca o 18:30 hod vysielame z nášho farského kostola eucharistickú adoráciu. Bude ju viesť náš duchovný otec Marek Ondrej. Pozývame vás zjednotiť sa pri spoločnej modlitbe vo svojich domovoch.

Túto adoráciu chceme obetovať za odvrátenie epidémie, za uzdravenie chorých, za nepriateľov a za obrátenie. Adorácia je bez účasti veriacich.

Online prenos môžete sledovať na našom farskom youtube kanáli farnost sv. Ondreja.