Krížová cesta viery za neveriacich

V piatok 26. marca pozývame veriacich opäť k modlitbe krížovej cesty, ktorú chceme obetovať za neveriacich a vlažných vo viere. Môžeme sa zároveň zamyslieť nad tým, aký význam a hodnotu má pre nás dar viery a či si ho vôbec dokážeme vážiť a byť zaň vďační. Práve dnes máme spomienku na sv. Emanuela, ktorý patril k maloázijským mučeníkom. Pôvodne nebol kresťanom, obrátil sa po spoznaní hrdinských mučeníkov, vyznávačov Krista a sám sa stal neskôr jedným z nich.

Chceme dnes do našich modlitieb zahrnúť aj tieto úmysly:

  • za neveriacich, aby stretli v živote kresťanov, úprimne žijúcich a vyznávajúcich svoju vieru
  • za odvahu nasledovať Krista a svedčiť o jeho láske k nám
  • za túžbu obrátiť sa
  • za ochotné a otvorené srdcia pre prijatie Evanjelia
  • za tých, čo stratili kontakt s vierou a Cirkvou, aby ich Pán znovu priviedol k sebe

Text krížovej cesty si môžete stiahnuť z prílohy, str. 122- Krížová cesta viery.