25. marec- Deň počatého dieťaťa

Počaté dieťa je celkom maličké a odkázané na starostlivosť rodičov. Je veľmi zraniteľné. Ľahko môže zostať nepovšimnuté i zavrhnuté. Deň počatého dieťaťa upozorňuje na spoločný počiatok všetkých ľudí. Život každého z nás je jedinečný nepretržitý proces od počatia po smrť. Práve pohľad na naše počatie nám pomáha uvedomiť si, že náš život nie je z nás, je darom. Náš život je viac ako to, čo si pamätáme alebo čo chápeme. Ľudský život od nás vyžaduje rešpekt, bázeň, pokoru.

Deň počatého dieťaťa slávime 25. marca, jeho symbolom je biela stužka. Je to deň apelu, aby bol ľudský život chránený všetkými prostriedkami už od počatia. Ak zdravie je hodnota, hodná nášho úsilia, o koľko viac samotný život?! Ak život zločinca je hodný ochrany pred absolútnym trestom, o koľko viac je logické chrániť život nevinného dieťaťa.

„…navrhujem, aby sa každoročne vo všetkých krajinách slávil Deň života, ako sa tak už deje z iniciatívy niektorých biskupských konferencií. Je potrebné, aby takýto deň bol pripravený a aby sa slávil za činnej účasti všetkých členov miestnej Cirkvi. Jeho základným cieľom je vzbudzovať v ľudských svedomiach, v rodinách, v Cirkvi i vo svetskej spoločnosti citlivosť na zmysel a hodnotu ľudského života v každom momente a za akýchkoľvek podmienok…“ Slová sv. Jána Pavla II. z Encykliky Evangelium vitae, ktorú uverejnil 25.3.1995. Práve dátum jej zverejnenia sme si na Slovensku osvojili ako Deň života, Deň počatého dieťaťa.

V tomto roku je naše slávenie, žiaľ, obmedzené. Pozývame vás preto pripojiť sa prostredníctvom priameho prenosu k sláveniu Dňa počatého dieťaťa v Košiciach. Bude sa konať 25. marca v jezuitskom kostole, na Komenského ulici. Online prenos vysielame cez Fb konto kosicezazivot. Program začína o 15:30 hod, bližšie info si môžete pozrieť tu:

o. Dušan Škurla, Úrad pre apoštolát ochrany života, Košice /krátené, viac na zazivot.sk/