Vstúpili sme do slávenia Veľkého týždňa

Poslednou pôstnou nedeľou, nazývanou Kvetná nedeľa alebo Nedeľa utrpenia Pána, vstupujeme do Veľkého (Svätého) týždňa – Hebdomada sancta. Názov Veľký dostal preto, že v ňom Kristus uskutočnil najväčšie tajomstvo spojené s vykúpením človeka- dobrovoľne prijal kríž, zomrel na kríži a slávne vstal z mŕtvych. Je to najvýznamnejšie obdobie cirkevného roka.

Kvetnou nedeľou si pripomíname slávnostný vstup Ježiša Krista do Jeruzalema. Podľa Zachariášovho proroctva Ježiš, sediac na oslici, prichádza do Jeruzalema v sprievode davu, ktorý ho slávnostne víta ako kráľa a hádže na cestu halúzky. Palmová ratolesť bola u Židov aj starých Rimanov symbolom víťazstva. V Novom zákone sa spája so symbolom triumfu mučeníkov. Olivová ratolesť je zase obrazom pokoja a mieru. S týmito udalosťami súvisí aj svätenie palmových alebo olivových ratolestí, u nás zväčša „bahniatok“, práve na Kvetnú nedeľu. (Tie sa potom spália na popolec, ktorým sú veriaci pomazaní na Popolcovú stredu v nasledujúcom roku).

Obrady Kvetnej nedele pozostávajú z dvoch častí: zo spomienky na Pánov vstup do Jeruzalema (slávnostná procesia na úvod slávenia a následné požehnanie ratolestí) a zo svätej omše zasvätenej pamiatke Kristovho utrpenia (v chrámoch sa prednášajú pašie o Pánovom umučení). Pašie (lat. passio – utrpenie) – opis utrpenia a smrti Ježiša Krista od Poslednej večere až po jeho smrť na kríži, ako ho podávajú evanjelisti.

Liturgická farba na Kvetnú nedeľu je červená, ako symbol triumfu, víťazstva. Pozornosť počas Veľkého týždňa je zameraná na Pánovo umučenie, ktoré sa slávilo tri dni už od 4. storočia, z toho je názov Veľkonočné trojdnie. To je vlastne vyvrcholením Veľkého týždňa. Začína sa omšou Večere Pána na Zelený štvrtok a končí sa vešperami Veľkonočnej nedele. 

zdroj: svetlosveta.sk, oscadnica.fara.sk