Deviatnik k sv. Jozefovi

O pár dní budeme sláviť Sviatok sv. Jozefa, patróna celej Cirkvi, zvlášť otcov, robotníkov či zomierajúcich a ochrancu rodín, chudobných a núdznych. Tento rok je zároveň mimoriadnym Rokom sv. Jozefa, vyhlásený pápežom Františkom v decembri minulého roku. Pri tej príležitosti udelila Apoštolská penitenciária aj dar mimoriadnych odpustkov, ktoré je možné za stanovených podmienok získať (bližšie tu).

V prílohe si môžete stiahnuť modlitbu Deviatnika k sv. Jozefovi, ktorá zahŕňa konkrétne úmysly na každý deň- za snúbencov, za ľudí bez domova, za otcov rodín, za chudobných… Možno nie je náhoda, že práve v tomto čase sa nám ponúka zvláštna príležitosť dosiahnuť či vyprosiť mnohé dobrá a milosti skrze príhovor sv. Jozefa- pomoc a ochranu pre naše rodiny, pre chorých, zomierajúcich, pre ľudí v náročných životných situáciách, ktorým práve v tomto období musia čeliť. Nech je nám sv. Jozef pomocou vo všetkých každodenných námahách a ochrancom v núdzi.