Apoštolská cesta pápeža Františka v Iraku

V dňoch 05.-08.03.2021 navštívil Svätý Otec František počas svojej 33. apoštolskej cesty Irak. Po svojom návrate na Generálnej audiencii okrem iného uviedol:

„V predošlých dňoch mi Pán dal navštíviť Irak, uskutočňujúc plán sv. Jána Pavla II. Nikdy žiaden pápež nebol v Abrahámovej zemi; Božia prozreteľnosť chcela, aby sa to uskutočnilo teraz, ako znamenie nádeje po rokoch vojny a terorizmu a počas tvrdej pandémie…

Videl som navôkol seba radosť z prijímania Kristovho posla; videl som nádej na otvorenie horizontu pokoja a bratstva, zhrnutého v Ježišových slovách, ktoré boli mottom návštevy: «Vy všetci ste bratia» (Mt 23,8). Túto nádej som stretol v príhovore prezidenta republiky, našiel som ju v mnohých pozdravoch a svedectvách, v spevoch a v gestách ľudí. Čítal som ju zo žiariacich tvárí mladých a zo živých očí seniorov. Ľudí, čo čakali na pápeža päť hodín, na nohách, aj ženy s deťmi na rukách. Čakali, a v ich očiach bola nádej.

Drahí bratia a sestry, chváľme Boha za túto historickú návštevu a aj naďalej sa modlime za tú zem a za Blízky východ. V Iraku aj napriek hrmotu ničenia a zbraní, palmy, ktoré sú symbolom krajiny a jej nádeje, neprestávajú rásť a prinášať ovocie.“

V krátkom videozostrihu od Vatican Media si môžete pozrieť vybrané momenty z jeho trojdňovej návštevy.

zdroj: vaticannews.va