„Jeho rany nás uzdravili“ /3. pôstna kázeň-online/

V nedeľu 07. marca sme pozvaní k už 3. kajúcej pobožnosti s pôstnou kázňou, ktorú bude viesť náš duchovný otec Marek Ondrej.

V rámci cyklu „Jeho rany nás uzdravili“ sa nám dnes prihovorí na tému Uzdravenie rán po hriechu.

Cyklus pôstnych kázní je venovaný Ježišovmu utrpeniu a uzdravujúcej moci Jeho rán v procese vnútorného uzdravenia. Meditácie sú zakončené modlitbou za uzdravenie jednotlivých ľudských zranení.

Pobožnosť bude vysielaná online o 15.00 hod na našom farskom youtube kanáli farnost sv. Ondreja.

Prvé dva pôstne kázne sú k dispozícii na našom kanáli v časti videá.