Pôstna reťaz za farnosť a mesto

Ružencové bratstvo našej farnosti pozýva veriacich zapojiť sa do modlitby a pôstu za ochranu pred pandémiou. Uvedomujeme si, že naše vlastné sily nestačia na zvládnutie tejto neľahkej situácie a rôznych útokov zlého ducha. Preto sa chceme spojiť v duchovnom boji za Božiu pomoc. Od štvrtka 04. marca do 02. apríla bude prebiehať pôstna a modlitbová reťaz za tieto úmysly:

  • za odvrátenie koronavírusu
  • za ochranu farnosti a mesta pred koronavírusom
  • za ochranu Nebeskej matky Panny Márie pred Zlým a Božiu pomoc a požehnanie pre členov farnosti, našich kňazov a rodín

Zapojiť sa môžete v ľubovoľný deň/dni v tomto období, a to pôstom podľa vlastného uváženia a modlitbou jedného desiatku ruženca.