Krížová cesta za seniorov, chorých a osamelých

V prvý piatok v mesiaci vás chceme opäť pozvať k modlitbe pobožnosti krížovej cesty, ku ktorej sa môžete pridať vo svojich domovoch.

Tento piatok sa budeme spolu modliť za našich seniorov, chorých a osamelých.

Chceme im vyprosovať pevné zdravie, ochotu a silu prinášať svoje bolesti, samotu, trápenia ako obetu za druhých a napokon, aby im nechýbala láska a pozornosť ich najbližších.

Text krížovej cesty nájdete v prílohe.