Krížová cesta za kňazov

V piatok 12. marca vás pozývame k modlitbe krížovej cesty, ktorú chceme tento týždeň obetovať najmä za našich duchovných otcov vo farnosti, tiež za tých, na ktorých si osobitne spomenieme, za našich biskupov a za Svätého Otca.

Úmysly tejto krížovej cesty, okrem našich vlastných:

  • za Božiu pomoc, blízkosť a požehnanie v dobrých i ťažších časoch
  • za každodennú ochranu Panny Márie a za zdravie
  • za potrebné dary Ducha Svätého v ich službe
  • za silu a odvahu, vernosť a horlivé srdce v žití viery
  • za oporu v rodine, v priateľoch a veriacich

Svätý Ondrej, sv. Rozália, bl. Anka, sv. Jozef, orodujte za nich!

Text krížovej cesty nájdete v prílohe.