Národný týždeň manželstva

BEZPEČNE V MANŽELSTVE je téma tohtoročného Národného týždňa manželstva, ktorý bude prebiehať od 08.- 14. februára 2021. Ide o celosvetovú týždennú iniciatívu na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína.

Tento rok vzhľadom na pandemickú situáciu budú mať aktivity NTM online podobu. Od 07.- 14.02.2021 budú na internetovej stránke NTM každý deň zverejnené nové podnety, ako pestovať v manželstve bezpečné prostredie či upozornenia na to, čo pocit bezpečia vo vzťahu ohrozuje.

V rámci „NTM doma“ budú predstavené štyri oblasti, ktoré prispievajú k tomu, aby bolo manželstvo bezpečným miestom: ZÁVÄZOK – PRIJATIE – PRIATEĽSTVO – ODPUSTENIE a štyri oblasti, ktoré bezpečie v manželstve ohrozujú: KRITIKA – EGOIZMUS – NEÚCTA – NUDA. Ku každej téme bude zaujímavé video alebo tip na aktivitu pre strávenie spoločného času vo dvojici.

Cieľom NTM je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka. NTM vytvára priestor, kde si môžeme pripomenúť, že spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme mali rozvíjať. Zakladateľ Národného týždňa manželstva Richard Kane z Veľkej Británie hovorí: „Ak je manželstvo zručnosťou, tak sa staňme zručnými!“ Kampaň chce dať manželom príležitosť oceniť, posilniť, prehĺbiť, ale aj dať do poriadku svoje manželstvo, jednoducho ich povzbudiť k tomu, aby na svojom manželstve pracovali.

Viac informácií o tomto projekte ako aj aktivity na dané dni nájdete tu:

Nech Nebeský Otec chráni a požehnáva všetky manželstvá našej farnosti, aby boli bezpečným miestom, kde nebude chýbať vzájomná úcta, vernosť a láska!