Blahoželanie k jubileu

Drahý náš duchovný otec Marek,

už štyri roky patrí 5. február v našej Farnosti sv. Ondreja medzi tie slávnostnejšie a radostnejšie dni v roku. A to práve preto, že ste v tento deň, pred štyridsiatimi rokmi, prvýkrát uzreli svetlo sveta. Práve dnes si s Vašou rodinou a priateľmi pripomínate túto vzácnu chvíľu. Takisto pre nás farníkov je veľkou radosťou, že môžeme byť pri tejto výnimočnej udalosti a chvíli s Vami.

Čím viac spoznávate Vy nás a my Vás, tým viac si uvedomujeme, akým darom a obohatením sme pre seba, ste Vy pre každého z nás. Čím viac počúvame Vaše „lámanie“ Božieho slova na drobné, tým lepšie spoznávame Božiu lásku, a to, aký má byť zmysel a cieľ nášho života. Vzácne na Vašich slovách nie je to, koľko a z akých múdrych kníh kážete, ale to, že sú Vaše slová uveriteľné, lebo sú úprimné, pravdivé a autentické, keďže vychádzajú mnohokrát z Vašich osobných skúseností. Vzácne je to, že Vaša farnosť je ozaj Vašou nielen od- do, ale aj vtedy, kedy vnímate, že je to potrebné či dôležité.

V jednom zo svojich príhovorov v cykle Pre dušu ste okrem iného vyjadrili vďačnosť za priateľstvá, ktoré máte. Dnes by sme chceli my poďakovať za Vás, za starostlivosť o nás, za Váš čas, ktorý nám venujete, aj keď ho niekedy nie je nazvyš. Za to, že sa našu pozornosť snažíte upriamovať na toho, ktorý má byť našou prioritou- na Boha. Za mnohé nenápadné, nepovšimnuté dobrá, ktoré robíte nielen v rámci Podhradovej, ale i na „Rozálke“. Každý z nášho spoločenstva by tu mohol pridať aj to svoje a na diaľku aj iste pridáva a želá:

Nech Vás Pán požehnáva a chráni, nech Vás pokojom obdarí, láskou napĺňa Vaše srdce dnes, stále s Vami je!

Nech sú Vám denne pomocou aj naši patróni sv. Ondrej, sv. Rozália, bl. Anka a Váš osobný orodovník sv. Marek.

Vďaka Pánu Bohu i Vašim rodičom za dar Vášho života!

Vaši farníci z Podhradovej 🙂