Pre dušu: „Radosť je našou silou“

Milí priatelia, pozývame vás opäť nasýtiť svoju dušu duchovným slovkom z nedeľného zamyslenia.

V pravidelnom cykle Pre dušu sa náš duchovný otec Marek dnes večer zamyslí na tému Radosť je našou silou.

Príhovor nájdete na farskom kanáli youtube alebo na tomto odkaze.

Prajeme vám požehnaný a radostný týždeň! 🙂