Novembrová výzva: “Obyčajná tvár svätosti”

V mesiaci november si Cirkev pripomína a uctieva pamiatku všetkých svätých. Ľudí, ktorí svojim životom zanechali na tomto svete nezmazateľnú stopu dobra,pokory a lásky. Napriek tomu, že ich považujeme za výnimočných v oblasti duchovného života a viery, boli to ľudia ako my, z mäsa a kostí, so svojimi dobrými i nie najlepšími vlastnosťami. Pre dosiahnutie svätosti nemusí človek vykonať veľký, hrdinský čin. Svätým sa môže stať každý, kto koná aj malé, svetu neznáme skutky lásky a obety voči svojim blížnym, kto je verný a vytvalý vo svojich záväzkoch v akejkoľvek službe a povolaní, ktoré má.

Odkrývanie každodennej obyčajnej svätosti je posolstvom exhortácie pápeža Františka Radujte sa a jasajte (Gaudete et exsultate). Píše v nej: „Páči sa mi vidieť svätosť v ľude trpezlivého Boha: v rodičoch, ktorí s veľkou láskou vychovávajú svoje deti; v mužoch a ženách, ktorí pracujú, aby domov priniesli chlieb; v chorých, v staručkých rehoľníčkach, ktoré sa stále usmievajú. V tejto stálosti kráčania vpred, v každodennom nasledovaní, vidím svätosť zápasiacej Cirkvi. Je to mnoho ráz svätosť „vedľajších dverí“, tých, ktorí žijú medzi nami a sú odrazom Božej prítomnosti, alebo – aby som použil iný výraz – „strednej triedy svätosti“. GE 7

Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach (ACR), inšpirované touto pápežovou exhortáciou, pripravilo pre rodiny jednoduchú Novembrovú výzvu “Obyčajná tvár svätosti”. Chce ňou zachytiť momenty plnosti, keď robíme bežné veci s celým srdcom, malé konkrétne skutky, služby a službičky členom rodiny s plným nasadením, s dobrým úmyslom, bez reptania, zaiste aj s premáhaním, námahou, prekonávaním seba.


Zachyťte okamih dňa obyčajnej tváre svätosti vašej rodiny- pošlite na Facebook ACR fotku, ako vyzerá kráčanie po ceste svätosti vo vašej rodine. Vyžehlené prádlo? Narúbané drevo? Námaha v práci? Vozenie detí do školy? Starostlivosť o chorého? Uvarená večera? Učenie sa s deťmi? Večerné čítanie rozprávky na dobrú noc? Popárované ponožky? Pomoc susedovi? Pre troch vylosovaných účastníkov výzvy sú nachystané odmeny. Ceny získajú aj dve fotografie s najväčším počtom “like” na Fb konte Arcidiecézneho centra pre rodinu. Tešíme sa na vaše príspevky!