Pôst a modlitby za odvrátenie koronavírusu

Otcovia biskupi pozývajú všetkých veriacich Katolíckej cirkvi na Slovensku zapojiť sa do pôstnej reťaze za odvrátenie pandémie koronavírusu. Pôst je vyhlásený na piatky v období od 30.októbra do 18. decembra 2020, teda dokopy 8 piatkov za sebou. K iniciatíve pozýva otec arcibiskup Zvolenský najmä veriacich od 18-60 rokov života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami. Postenie má charakter veľkopiatkového pôstu, t.j. zdržanie sa mäsitých pokrmov, najesť sa dosýta len raz za deň, pričom ešte dvakrát je možné požiť menší pokrm.

Cirkev hovorí aj o ďalších formách pokánia, zvlášť o modlitbe a almužne. Tieto dva spôsoby môžu využiť aj tí, ktorí zo zdravotných dôvodov nemôžu držať pôst od pokrmu. Otcovia biskupi nás pozývajú modliť sa aj týmito slovami:

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.
Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

zdroj: tkkbs.sk