Novéna k sv. Ondrejovi

Keďže sa blíži koniec novembra, pozývame vás k duchovnej príprave pred sviatkom nášho farského patróna sv. Ondreja, apoštola. V týchto neistých časoch to vnímame ako veľký dar, že môžeme prísť vo väčšom počte osobne do nášho chrámu a spoločne sa modliť za všetky potreby a úmysly, tak ako po minulé roky. Určite aj za to sa patrí prísť vyjadriť našu vďaku…

V sobotu 21. novembra začíname deväťdňovú novénu k sv. Ondrejovi, ktorá vyvrcholí odpustovou slávnosťou v nedeľu 29. novembra, deň pred jeho sviatkom. Každý deň sa budeme modliť a sláviť svätú omšu na osobitný úmysel:

  • Sobota / 21.11.2020 / 18.00 hod / Duchovné povolania
  • Nedeľa / 22.11.2020 / 8.00, 9.00, 10.00 hod / Manželstvá a rodiny
  • Pondelok / 23.11.2020 / 18.00 hod / Chorí
  • Utorok / 24.11.2020 / 18.00 hod / Seniori
  • Streda / 25.11.2020 / 18.00 hod / Deti
  • Štvrtok / 26.11.2020 / 18.00 hod / Mladí
  • Piatok / 27.11.2020 / 18.00 hod / Zosnulí
  • Sobota / 28.11.2020 / 18.00 hod / Neveriaci

V nedeľu 29.novembra o 10.00 hod bude odpustová slávnosť sv. Ondreja, kedy sa budeme modliť za našu farnosť.

V pondelok 30.novembra je sviatok sv. Ondreja, apoštola. Pri slávnostnej sv. omši o 18.00 hod bude farnosť zverená pod ochranu apoštola Ondreja a bude pri nej požehnaný olej sv. Ondreja, ktorým budú prítomní veriaci následne pomazaní.

Upozornenie: Podľa aktuálne platných nariadení vlády je možné v kostoloch zaujať len vyznačené miesta na sedenie a kapacita kostola môže byť naplnená na 50 %. Zároveň je potrebné naďalej dodržiavať hygienické opatrenia- prekrytie dýchacích ciest rúškom, dezinfekcia rúk pri vstupe, nepodávanie si rúk pri bohoslužbe.