Farnosť v čase obmedzení

Úrad verejného zdravotníctva vydal v stredu 14. októbra večer konečnú verziu opatrení, ktoré budú záväzné od štvrtka 15. októbra 2020. Z dokumentu vyplýva, že hromadné podujatia napokon nebudú zakázané úplne: bude možné ich konať so zásadným obmedzením, teda maximálne do 6 osôb. U nás platí nasledovné:

Sv. omše

 • Vysielané denne online z kaplnky sv. Rozálie od pondelka do soboty o 16:00, v nedeľu o 15:15 za odvrátenie epidémie (max. 5 osôb + kňaz, ostatní sledujú online z domu)
 • Sv. omša o 18:00 na Podhradovej od pondelka do soboty na vopred nahlásené úmysly (max. 5 osôb + kňaz)
 • Sv. omše v nedeľu o 8:00 a 10:00 na vopred nahlásené úmysly (max.  5 osôb + kňaz na každej sv. omši)
 • Miesta na sv. omši sú prednostne vyhradené pre tých, na ktorých úmysel je sv. omša (prosíme veriacich, ktorí si rezervovali úmysel sv. omše, aby svoju účasť a počet osôb potvrdili cez telefón alebo email najneskôr deň vopred. V opačnom prípade bude miesto ponúknuté ďalším veriacim)
 • V prípade záujmu o účasť na sv. omši nás kontaktujte. Voľné miesto Vám po dohode rezervujeme.
 • Pre všetkých vysielame sv. omšu z kaplnky sv. Rozálie denne cez youtube a farskú internetovú stránku www.svondreja.sk

  Kostol

 • farský kostol je otvorený pre súkromnú modlitbu (max 6 osôb naraz):
 • od pondelka do piatku od 17:00 do 19:00 (súkromná adorácia)
 • od 18:00 do 18:30 vyhradený pre účastníkov sv. omše
 • v nedeľu od 8:00 do 20:00 (celodenná súkromná adorácia)
 • od 8:00-8:30 a 10:00 -10:30 vyhradený pre účastníkov sv. omší

Kňazi

 • sú vo farskom kostole k dispozícii veriacim v pracovné dni od 17:00 do 19:00 (spovedanie a iná duchovná služba), v nedele od 8:00 do 11:00 a 19:00-20:00 (sv. prijímanie mimo omše)
 • na požiadanie vykonajú pastoračnú návštevu veriacich v domácnosti, vyslúžia obrad sv. prijímania mimo omše

Farská kancelária

 • uprednostňuje sa emailová komunikácia alebo cez telefón
 • úradné záležitosti vybavujeme v kancelárii v utorok a vo štvrtok od 17:00 do 18:00

Sviatosti a sväteniny

 • sa vysluhujú jednotlivo, na požiadanie a po dohode s kňazom  (spoveď, pomazanie nemocných, sv. prijímanie, rôzne požehnania)

Výnimky zo zákazu hromadných podujatí nad 6 osôb

 • Krsty, sobáše, pohreby

Kontakt

0948 290 607

email: farnostsvondreja@gmail.com

Všetky aktuálne informácie nájdete na www.svondreja.sk

JCDr. Marek Ondrej, farár