Milión detí sa modlí ruženec

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi pozýva farnosti, školy, materské školy aj rodiny zúčastniť sa na iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec. Jej úmyslom je modliť sa spoločne za mier a jednotu na celom svete. Tento rok sa koná vo veľmi zvláštnej situácii, pretože nikdy predtým nebol svet zasiahnutý takou rozsiahlou zdravotnou a existenčnou krízou.

K zapojeniu sa do modlitieb pozýva všetkých aj pápež František slovami: „Povzbudzujem tento krásny verejný prejav so zapojením detí z celého sveta, ktoré sa budú modliť zvlášť za kritické situácie zapríčinené pandémiou.“

Kardinál Mauro Piacenza, prezident nadácie ACN, v liste adresovanom deťom píše, že v ťažkých situáciách je veľmi dôležité spolupracovať a vzájomne si pomáhať. „Nesmieme však zabudnúť, že najväčšia pomoc prichádza od Boha.“

Kampaň „Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj“ je v súčasnosti rozšírená do 80 krajín. Vznikla v roku 2005 vo venezuelskom hlavnom meste Caracas, kedy niekoľko žien prechádzalo okolo jednej kaplnky, kde sa modlila skupinka detí. Pocítili vtedy silnú prítomnosť Panny Márie a jedna z nich si spomenula na slová sv. Pia z Pietrelčiny o sile modlitby: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení“. 

Nadácia ACN podporuje túto modlitbovú iniciatívu od roku 2008, posledné dva roky to robí na celosvetovej úrovni a pripravuje aj pomôcky k modlitbe posvätného ruženca pre farnosti, detské spoločenstvá a rodiny. Tento rok pripravili materiály v 23 jazykoch, vrátane slovenčiny.

Kampaň Milión detí sa modlí ruženec sa koná v nedeľu 18. októbra 2020. Pozývame všetky deti, ich rodičov a starých rodičov, aby sa v tento deň zapojili do modlitbovej reťaze vo svojich domovoch, príp. sa spojili s viacerými členmi rodiny či spoločenstiev prostredníctvom online prenosov.