Misijná nedeľa 18.október 2020

Misijná nedeľa sa slávi vo všetkých katolíckych kostoloch sveta. Je to najväčší deň solidarity, ktorú preukazujeme modlitbou za misionárov a finančnou zbierkou na podporu misijných krajín. Pomoc zo zbierok pomáha budovať mladú a živú Cirkev v chudobných krajinách.

Svätý Otec František na tohoročnú Misijnú nedeľu vybral citát z Knihy proroka Izaiáša: „Hľa, tu som, pošli mňa!“ (Iz 6,8) Každý sme krstom dostali poslanie hlásať Ježiša všade tam, kde sme. Otázka, na ktorú odpovedá Izaiáš, sa týka aj nás. Sme pripravení prijať misiu a vydať sa na cestu dobrodružstva viery? Je to pozvanie pre nás všetkých, „aby sme vyšli zo seba pre lásku k Bohu a k blížnemu“, napísal pápež František vo svojom posolstve na misijnú nedeľu.

Na Slovensku sa budeme v tento deň modliť a finančne podporovať misie na Srí Lanke.

Spoločná modlitba Slovenska a Srí Lanky

Misijný mesiac október 2020

Najláskavejší Pane,
Ty nás neustále pozývaš, aby sme odpovedali na tvoje volanie a rozhodli sa pre poslanie, ktoré si vložil do hĺbky nášho srdca. Dôveruješ nám a napĺňaš nás radosťou a pokojom, keď vykročíme kamkoľvek a kedykoľvek nás zavoláš.

Daruj nám schopnosť srdca, aby sme boli vždy vnímaví a ochotní odpovedať na tvoje pozvanie a s dôverou a láskou sa v každej chvíli vinuli k Tebe.

Sprevádzaj nás, aby sme sa stávali svetlom nádeje a soľou zeme, cez ktoré môže prúdiť tvoja milosť a požehnanie.

Daruj nám odvahu a silu, aby sme aj napriek ťažkým chvíľam a prenasledovaniam boli pevní vo viere,
tak ako bol aj tvoj služobník sv. Josef Vaz na Srí Lanke.


Pripomínaj nám aj odvahu a lásku nášho Titusa Zemana, ktorý z lásky k Tebe, k viere a k Cirkvi nevidel v strachu a nebezpečenstve žiadnu prekážku, ale len lásku.

Požehnávaj nás a ochraňuj nás v tom povolaní a poslaní, ktoré máš pre každého jedného z nás, či už na Slovensku, na Srí Lanke alebo kdekoľvek na svete, 
aby sme sa aj my stali svedkami viery, nádeje a lásky vo svete.


O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

zdroj: misijnediela.sk

Viac o pápežských misijných dielach sa dozviete na tomto odkaze