Prihlasovanie detí na 1.sv. prijímanie

Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja otvára v školskom roku 2020/2021 prípravu na sviatosť 1. sv. prijímania pre žiakov 3. ročníka ZŠ. Rodičia prihlásia svoje dieťa vyplnením prihlášky, ktorú si môžu vyzdvihnúť v sakrestii farského kostola alebo stiahnuť z prílohy pod článkom. Vyplnenú prihlášku je potrebné odovzdať v kancelárii počas úradných hodín alebo vhodiť do schránky na dverách kostola do 15.09.2020. Prosíme rodičov, aby sa oboznámili s podmienkami a priebehom prípravy na sviatosti, ktoré sú uvedené v prihláške.