Detské stredy vo farnosti

S novým školským rokom sa v našej farnosti začínajú opäť detské sväté omše s katechézami pre prvoprijímajúce deti. Budú sa konať každú stredu o 18.00 hod vo farskom kostole s p. kaplánom Blažejom. Zároveň pozývame všetky, nielen prvoprijímajúce deti, aj na detské stretká a zbor. Tie sa začnú hodinu pred svätou omšou; viesť ich budú Lucka a Dominika, ktoré sa už teraz na vás veľmi tešia 🙂 Vidíme sa už túto stredu 16.09.2020.