Ako sme prežívali púť k sv. Rozálii

Pred pár dňami sa v našej farnosti konala Prosebná púť k sv. Rozálii, počas ktorej sme sa zúčastnili svätých omší, odpustovej slávnosti či procesie s požehnaním mestu a jeho obyvateľom. Zvlášť silným zážitkom bolo pre mnohých uloženie relikvie sv. Rozálie, ktorá tak odteraz bude ešte osobitejším spôsobom prítomná medzi nami.

V nasledujúcich riadkoch sa s vami chceme podeliť o dojmy a pocity, ktoré prežívali naši pútnici na tomto výnimočnom a milostivom mieste počas slávenia Trojdnia i samotných slávnostných svätých omší. Z výpovedí a rozhovorov medzi sebou navzájom sme cítili, že to bol pre mnohých naozaj nevšedný, požehnaný čas. Vďaka za to! Možno až časom si tak naplno uvedomíme, aký vzácny dar sme dostali, že práve my sme mohli byť súčasťou týchto jedinečných udalostí…

Na púť k sv. Rozálii sme prišli s rodinou po prvýkrát. Mám radosť z objavenia krásnej patrónky Košíc a tiež ma potešilo spoznať pekné spoločenstvo okolo farnosti z Podhradovej. Bohu vďaka!“ Alžbetka

Prežívala som veľkú radosť a bázeň pred Bohom, aký je k nám dobrý! Dostali sme od Neho veľkú milosť a dar, že svätá Rozália nám môže byť tak blízko. Jej relikvie sú po celom svete a my „obyčajní Košičania“ máme to obrovské privilégium mať ju medzi sebou. Veľká vďaka o. Marekovi za jeho zanietenosť, za jeho úctu a lásku k sv. Rozálii, ktoré ho viedli k tomu, aby „zaklopal na tie správne dvere“ a my všetci sme mohli čerpať z blízkosti sv. Rozálie, budovať a upevňovať s ňou vzťah a prosiť o jej príhovor za nás a našich blízkych. Nech nás táto svätá žena spája v spoločnej modlitbe a privádza bližšie k Bohu.“ Zuzka

Veľmi sa mi páčilo, že v tejto dobe sme si pripomenuli, že máme pomoc v Božom kráľovstve, ktorého sme súčasťou už tu na zemi.“ Danka

Eucharistický sprievod bol super, taktiež radosť zo stretnutia s priateľmi, aj koláčiky…V krásnom pokojnom prostredí. Kľudne aj častejšie.“ Jana

„06.09.2020 som sa zúčastnil odpustovej slávnosti na Cintoríne sv. Rozálie v Košiciach. Táto udalosť ma veľmi oslovila a zanechala vo mne hlboký zážitok. Teší ma, že sme v prítomnosti relikvie sv. Rozálie mohli v spoločnej modlitbe ďakovať a zároveň aj prosiť naďalej o ochranu od epidémie a chorôb tela i duše. Veľké poďakovanie patrí duchovnému otcovi Marekovi Ondrejovi, že sme toto všetko krásne mohli s ním prežiť.“ Ladislav

„Na púť som prišla ďakovať za pomoc Božiu dodržiavať moje túžby.“ Marta

„Pre mňa to bol silný zážitok a sv. Rozália sa mi stala vzorom v láske a oddanosti Ježišovi a verím, že na jej mocné orodovanie sa situácia s vírusom v meste, ale aj vo svete čoskoro zlepší a úplne zmizne.“ Zuzka

Ďakujeme za krásnu odpustovú slávnosť. Ďakujeme za dar relikvie sv. Rozálie, za jej blízkosť pri modlitbách, za požehnanie, ktoré sprevádzalo starostlivú prípravu trojdnia v kaplnke sv. Rozálie a uloženia relikvie. Ďakujeme za nedeľnú odpustovú slávnosť, sme vďační za sprostredkovanie svedectva viery cez silný osobný príbeh spomenutý duchovným otcom Marekom. Zázraky sa dejú dennodenne, dejú sa individuálne jednotlivcom, a predsa tvoria harmonický celok v dokonalom Božom pláne. Sú darom vypočutých modlitieb, prekonávajú každú prekážku, porážajú každé zlo,  sú dôkazom v konaní dobra, vidíme ich v službe druhým, v porozumení, prejavoch láskavosti, v tom, že dokážeme vnímať podstatu odpustu, vo vzájomnom odpustení si, v sprevádzaní sa a v dare blízkosti jedného k druhému, v zjednotení sa v spoločnej  modlitbe. Nadväzujúc na nedeľné evanjelium …“Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi.“, rozviažme teda na Zemi všetko, čo nás ťaží a oberá o pokoj, ak to spravíme, máme prísľub rozviazania všetkého i v nebi. Želáme si, nech nám sv. Rozália vyprosuje milosť modlitby, pôstu a pokánia u Matky Božej vyprosujeme ochranu. Želáme nám všetkým veľa Božích milostí a požehnaný čas v kruhu blízkych, rodiny a priateľov.“ rodina Sakslová

„Chcem opísať svoje dojmy zo slávností, ktoré sa uskutočnili na počesť mladej svätice Rozálie. Veľmi som prežívala samotné uloženie relikvie sv. Rozálie, o čo sa veľmi pričinil duchovný otec Marek. Sme mu za to veľmi vďační, pretože takúto česť má máloktoré mesto na svete a my ju máme. Okrem toho sa treba poďakovať aj sestre Akvináte, ktorá do Košíc túto relikviu do Košíc dopravila. Teraz už mám pocit, že Kaplnka sv. Rozálie je úplná, pretože je tam prítomná aj sama sv. Rozália. Verím, že bude aj v týchto časoch držať svoju ochrannú ruku nad mestom Košice…Osobne som mala vo svojom okolí niekoľko známych, ktorí mali koronavírus a dostali sa z neho. To znamená, že naše modlitby, ktoré sa denne modlíme v našom kostole, mali svoj účinok. Čo sa týka nedele, pripomenulo mi to moje detské a mladé časy, keď sme takto chodili na púte do Levoče alebo do Rudnika k sv. Anne. Nebolo tu síce až toľko ľudí, ako predtým, ale už to, že v dnešenej dobe prišlo toľko pútnikov, už to je obdivuhodné. Verím, že to bola taká prvá lastovička, a že takéto akcie sa budú konať ešte dlho. Samotná bohoslužba sa niesla v slávnostnom duchu prítomnosťou Zboru sv. Cecílie, čo ešte viac umocnilo atmosféru celej svätej omše. Zvlášť ma chytila homília duchovného otca Mareka, ktorá mi pripomenula niektoré životné situácie, čo ma dojalo až k slzám… Po sv. omši sme sa zúčastnili procesie, kde sme sa pristavili na niektorých miestach cintorína, kde duchovný otec Marek požehnal mesto a obyvateľov Košíc. (Pripomínalo mi to Urbi et Orbi). Agapé po procesii vytvorilo takú komunitnú atmosféru, kde sa stretli ľudia, známi aj neznámi a správali sa k sebe ako keby boli starí známi. Už to je takou skutočnosťou, že máme k sebe bližšie a každý tu vystúpil zo svojej anonymity. Aj to je jeden z momentov, ktorý dokazuje, že máme mať k sebe stále bližšie a navzájom si pomáhať.“ Margita